Κοινοτική και εθνική νομοθεσία για ασφαλή παιδικά παιχνίδια 

ΚΕΠΚΑ: Τι προβλέπει η κοινοτική και εθνική νομοθεσία για ασφαλή παιδικά παιχνίδια, ενόψει του Πάσχα

Ενόψη του Πάσχα και των αυξημένων αγορών που θα γίνουν σε παιχνίδια το Κέντρο πρστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) υπενθυμίζει ότι για τα παιδικά παιχνίδια υπάρχει τόσο εθνική όσο και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η νομοθεσία καθορίζει, για το σύνολο των παιδικών παιχνιδιών, τις βασικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας, που πρέπει αυτά να πληρούν, για να μπορούν να διατίθενται, στην αγορά.

Οι προδιαγραφές αυτές είναι:

  • Τα παιχνίδια πρέπει να ανταποκρίνονται, στις απαιτήσεις της υγιεινής και της ασφάλειας, να μην είναι εύφλεκτα και να μη μεταδίδουν μολύνσεις ή ασθένειες.
  • Οι φυσικές μηχανικές, χημικές και ηλεκτρικές τους ιδιότητες δεν πρέπει να βάζουν, σε κίνδυνο, την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.
  • Τα μικρά κομμάτια ενός παιχνιδιού ή οι μπίλιες δεν πρέπει να είναι κάτω από 4,5 εκ.
  • Αντικείμενα, που θα προκαλέσουν τραυματισμούς, δεν πρέπει να μπορούν να εκτοξευθούν, από το παιχνίδι.
  • Δεν πρέπει να υπάρχουν οξείες γωνίες, στο παιχνίδι.
  • Οι ηλικίες, που αναφέρονται, επάνω στη συσκευασία, πρέπει να τηρούνται, απαράκλητα. Ένα παιχνίδι, που (More …)