2010 – Η χρονιά της Τίγρης

Λάβαμε το ακόλουθο e-mail από την WWF HELLAS:

H τίγρης της παραπάνω φωτογραφίας είναι από τις τελευταίες 3.200 του είδους της που έχουν απομείνει
στον πλανήτη μας…

Μέχρι να ενηλικιωθεί θα αντιμετωπίζει ένα τρομακτικό δίλημμα: την οριστική εξαφάνιση ή τον διπλασιασμό του πληθυσμού της! Τι επιλέγετε;

Βοηθήστε το WWF να πετύχει τον στόχο του!
Να διπλασιάσει τον πληθυσμό των Τίγρεων μέχρι το 2022, το επόμενο Έτος της Τίγρης!

>> Υιοθετήστε μία τίγρη

>> facebook.com/WWFGreece

Advertisements

Kids-Eye View of London

What is it like to live in London? What is it like to live near a Queen?

India and Louis are twin eleven year olds who used to live in France, but now call London home.They are bilingual and speak English and French.

Read their blog on ” National Geographic Kids”. You’ll find it really interesting!

PROJECT: Write about you, your town, your country, your school, your family, your everyday activities!!

Ayat from Jordan!

Ayat lives in the country Jordan, which is located in the Middle East!
Get to know Ayat and find out what is cool about living in Jordan. Be sure to read her blog to find out what she does for fun and what her life is like.

Link onto “National Geographic – Kids” to know more about her.

PROJECT: Write about you, your town, your country, your school, your family, your everyday activities!!


Keli from Guatemala!

Read about Keli (rear left in the pic) on “National Geographic – Kids”

Keli is a 14-year-old girl who lives in Guatemala. She lives in a small village in the highlands, which is a mountainous area in the northwest of Guatemala. Everyone in her town wears the traditional clothing, traje, that they have worn for centuries. The ladies weave the fabrics and the men, los hombres, sew the clothing. Men and boys wear red pants, a button up shirt with a woven collar, and a straw hat.

Girls and ladies wear the traditional woven shirt and a dark blue wrap skirt with a long woven belt.

Watch her weave, do the daily chores and count to ten in her local language in her videos.

PROJECT: Write about you, your town, your country, your school, your family, your everyday activities!!

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑