Ενιαίο εθνικό πλαίσιο για την προσχολική αγωγή 

Ζητά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών.

Τη σύσταση και θεσμοθέτηση Ενιαίου Εθνικού Συστήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ζήτησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ, ο οποίος προωθεί σε φορείς και οργανώσεις σχετικό ψήφισμα, το οποίο θα καταθέσει στο υπουργείο Παιδείας.

Έρευνες στη Βρετανία έδειξαν ότι η ποιοτική προσχολική αγωγή οδηγεί στην καλύτερη προσαρμογή των μαθητών στο δημοτικό, σε καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα και σε μη παραβατική συμπεριφορά. (More …)