Πώς να εκπαιδεύσεις τους μικρούς μαθητές

Η γνωστική ψυχολογία βοηθά να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην προσχολική ηλικία

The New York Times

Στο μεγαλύτερο τμήμα του περασμένου αιώνα, εκπαιδευτικοί και πολλοί επιστήμονες πίστευαν ότι τα παιδιά δεν μπορούν να μάθουν μαθηματικά, πριν από την ηλικία των πέντε χρόνων, ότι ο εγκέφαλος τους απλώς δεν ήταν έτοιμος.

Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες έχουν ανατρέψει εκ βάθρων αυτή την άποψη – αυτή και μια σειρά άλλων απόψεων για τη γεωμετρία, την ανάγνωση, τη γλώσσα και τον αυτοέλεγχο στη σχολική αίθουσα. Τα ευρήματα, κυρίως από τον τομέα της γνωστικής νευροψυχολογίας, βοηθούν να αποσαφηνιστεί, πότε ο νεαρός εγκέφαλος είναι σε θέση να συλλάβει βασικές έννοιες. Continue reading “Πώς να εκπαιδεύσεις τους μικρούς μαθητές”

Advertisements

CONGRATULATIONS! – Congratulazioni! – Συγχαρητήρια!

schoolsubjectspackage Συγχαρητήρια σε όλους, μικρούς και μεγάλους που πέρασαν επιτυχώς τις εξετάσεις γλωσσομάθειας

στο ΚΠγ & στο City & Guilds !
ΜΠΡΑΒΟ σε όλους για την προσπάθεια που καταβάλατε για μήνες πρίν τις εξετάσεις,

και την ωριμότητα που δείξατε στη διάρκεια των εξετάσεων.

Μας λείπει ένα μόνο αποτέλεσμα (δεν το γνωρίζουμε ακόμη) για να πούμε ότι τα παιδιά μας είχαν 100% επιτυχία!

So…, Allora… Congratulazioni a tutti! Congratulations everyone!

In Alphabetical Order…

ΚΠγ:
Cristina Pap., Effie Ts., Elena Chr., Ellias Kour., Fiorina X., Harry P., Jimmy St.,

Nicholas Demetr., Penelope Ze., Sarantos Ts.,

City & Guilds, B2:     Lydia D – E., John Kouv.

Michigan C2 – ECPE: Maria K, Evangelos D, Stylianos D.

TOEIC C1: Kostantino Fy. (885)

B Senior – Term TEST 2

Grammar Revision: 1) Tenses: a) Present Simple / Present Continuous

b) Past Simple / Past Continuous

c) Present Perfect [I have finished – Have I finished? -I haven’t finished]

d) Future [will / be going to / present continuous]

2) Passive – Present Simple

3) Prepositions of place [in, at, on, under, over, next to, opposite, along, across, arround, through]

Prepositions of Time [in, on, at]

A Senior – Term TEST 2

Please revise: 1) Present Simple and Time words

2) Present Continuous & Time words

3) Pronouns: a. Subject Personal (I, you…)

b. Object (me, you, him, her, it – us you them)

4) Possessives (my, your, his, her, its – our, your their) & (mine, yours, his, hers – ours, yours, theirs)

5) Prepositions of Time (on, at, in) [Grammar, Lesson 3]

6) Plurals: Grammar, lesson 6school-pride-color-copy

VOCABULARY: Lessons 17 – 20

Good Luck!

New Projects for March: B Senior

1)  Environment : What is done – What can be done.homewrk21

2)  The Sea Around us.

3)  Kalamata: Paradise on Earth?

4)  Our English School.

5)  Happiness in the Classroom!

Please choose one of the above. Write, add pictures if you like or a drawing. They’ll be all uploaded onto “wELCome !”  the Students NewsPaper.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑