Πάσχα στην Ελλάδα – Πασχαλινά Έθιμα και προέλευσή τους

Tο Πάσχα

Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή του χριστιανισμού.
Προέρχεται από το εβραϊκό Πάσχα, που και αυτό έχει τις ρίζες του στην αρχαία Αίγυπτο. Με το “Πισάχ” -η λέξη σημαίνει διάβαση- οι Αιγύπτιοι γιόρταζαν τη διάβαση του ήλιου από τον ισημερινό, την εαρινή δηλαδή ισημερία και μαζί της τον ερχομό της άνοιξης. Continue reading

Easter Traditions in UK

Facts about Easter and Easter Traditions

Easter is the time for holidays, festivals and a time for giving chocolate Easter eggs. But Easter means much more….

It is the oldest and the most important Christian Festival, the celebration of the death and coming to life again of Jesus Christ. For Christians, the dawn of Easter Sunday with its message of new life is the high point of the Christian year.

Where does the name ‘Easter’ come from?  Pagan traditions give us the English word “Easter” which comes from the word “Eostre”. The Anglo-Saxon word for April was “Eostre-monath” (the month of openings). Continue reading

Pasqua in Italia: Tra crisi e tradizione, Pasqua all’insegna del Belpaese per 1 italiano su 3

Natale con i tuoi, e Pasqua pure. Come gia’ accaduto durante le vacanze natalizie, infatti, sembra che anche per le festivita’ pasquali gli italiani sceglieranno di restare in Italia. Se nove su dieci hanno trascorso la vigilia e il pranzo di Natale a casa (secondo i dati), ora e’ circa un italiano su tre a scegliere di restare nella Penisola per Pasqua. Continue reading

Easter Traditions Around The World

easter_craft_main Happy Easter to all of you!

glob-carnEvery nation and every culture have their own customs and traditions regarding festivity celebration. There is something unique about every place that sets it apart from others. This holds true for Easter customs & traditions too. The diversity of the world is reflected in their festive holiday celebrations. It is interesting to collect information about Easter traditions around the world. Read further to know about Easter celebration world over… Continue reading