Πως λύνουν τα παιδιά σας τα μικρά καθημερινά προβλήματα ? 

Ψυχολογία : Συμπεριφορά

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην καθημερινότητα μπορεί μεν να είναι απλά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα αντιμετωπίζουν σε αυτή τους την ευαίσθητη ηλικία, είναι αντιπροσωπευτικός για το πώς θα αντιμετωπίσουν τα πιό σοβαρά και περίπλοκα προβλήματα, αργότερα στη ζωή τους. (More …)