Νέο Τμήμα Ισπανικών 

Νέο Τμήμα Ισπανικών Ενηλίκων Αρχαρίων

Έναρξη Τετάρτη,  5 Οκτωβρίου.

Πληροφορίες: Δευτέρα – Παρασκευή 4:00 – 8:30 μ.μ.

Τηλ: 27210 81537 &

27210 2 51 51