Κακές οι επιδόσεις των 15χρονων Ελλήνων 

Τις λιγότερες ώρες διδασκαλίας, αλλά και τις χαμηλότερες επιδόσεις σε βασικά μαθήματα έχουν οι 15χρονοι Ελληνες. Αυτό προκύπτει από την έκθεση του ΟΟΣΑ Education at Glance για το 2009, που δημοσιοποιήθηκε από τον Οργανισμό στις 7 Σεπτεμβρίου (βασικά της στοιχεία δημοσίευσε η «Κ» στο φύλλο της 8/9), και χθες το ελληνικό υπουργείο Παιδείας παρουσίασε στον Τύπο. Ενδεικτικά, με βάση την έκθεση, το σχολικό έτος στην Ελλάδα για τους μαθητές γυμνασίου έχει 559 ώρες, κατατάσσοντας την χώρα στην 21η μεταξύ 23 χωρών-μελών του ΟΟΣΑ που έδωσαν στοιχεία. Τις περισσότερες ώρες ετησίως (1.080) έχουν οι μαθητές γυμνασίου στις ΗΠΑ. Ακόμη, η σχολική διαδικασία απωθεί, παρά έλκει τους Ελληνες μαθητές. Αποτέλεσμα είναι οι (More …)