Ωράριο

ELC 1 – Φαρών 209 (Τηλ: 27210  2 51 51)

Δευτέρα – Παρασκευή  4:00 – 8:00 μ.μ.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

14backtoschoolgz6

Φαρών 209 (Φανάρια με Κρήτης)

Τηλ: 27210 – 2.51.51

Καθημερινά

5:00 – 20:30

Advertisements