Ωράριο Σχολείου

Ωράριο

ELC 1 – Φαρών 209 (Τηλ: 27210  2 51 51)

Δευτέρα – Παρασκευή  4:00 – 8:00 μ.μ.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

14backtoschoolgz6

Από 29 Αυγούστου – 10 Σεπτεμβρίου 

ELC 1: Φαρών 209 (Φανάρια με Κρήτης) –

Τηλ: 27210 – 2.51.51

Καθημερινά

11:00 – 13:00 & 6:00 – 20:30

Advertisements