Η Χαραυγή της Λευτεριάς


I would like to write about the film I made with my school. The film “Η Χαραυγή της Λευτεριάς” is about the Ιndependence of Kalamata ιν 1821, March 23. It is an reat historical event that defined the history of Greece. Watch it!!!

In this film the Second and the Fifth Primary School of Kalamata worked together.

Advertisements