Ωράριο


Ωράριο

ELC 1 – Φαρών 207 (Τηλ: 27210  81 537)

Δευτέρα – Πέμπτη  5:30 – 8:30 μ.μ.

ELC 2 – Ακρίτα & Ασίνης 41  (Τηλ: 27210 25151)

Δευτέρα – Παρασκευή 4:00 – 7:30 μ.μ.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

14backtoschoolgz6

ELC 1: Φαρών 207 (Φανάρια με Κρήτης) – Τηλ: 27210 – 81.537

Ωράριο Γραμματείας

Καθημερινά 11:00 – 13:00

ELC 2: Ακρίτα & Ασίνης 41 – Τηλ: 27210 – 2.51.51

Ωράριο Γραμματείας

Καθημερινά: 4:00 – 7:30 μ.μ.

Advertisements