Δυσκολία στην Ανάγνωση


Υψηλά ποσοστά δυσκολίας στην ανάγνωση παρατηρούνται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών PISA). Το 1/5 των Ελλήνων μαθητών έχει πρόβλημα. H «μέθοδος» της παπαγαλίας που ακολουθεί η ελληνική δημόσια εκπαίδευση δεν εξασκεί ιδιαίτερα τις ικανότητες των Ελλήνων μαθητών.

Το ελληνικό σχολείο δεν δίνει στους μαθητές τα απαραίτητα εφόδια, με αποτέλεσμα το ένα πέμπτο των Ελλήνων μαθητών να αντιμετωπίζει προβλήματα στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες.

Το πρόβλημα αυτό αντικατοπτρίζεται και στις ξένες γλώσσες. Βλέπουμε κάθε χρόνο να αυξάνονται τα παιδιά με δυσκολία στην ανάγνωση και την γραφή. Μαθητές της Ε’ ή ΣΤ’ Δημοτικού, χωρίς ιδιαίτερο μαθησιακό πρόβλημα, να έχουν μεγάλο πρόβλημα στο γραφικό τους χαρακτήρα και την ορθογραφία (όχι τόσο της ξένης γλώσσας που μελετούν, όσο της Ελληνικής!) καθώς και δυσκολία γραφής απλών φράσεων. Παιδιά 11 – 14 ετών που δεν έχουν μάθει ακόμη ότι σε μια έκθεση χρειάζεται να γράψουμε σε παραγράφους. Τα περισσότερα δε παιδιά αυτής της ηλικίας επιμένουν ότι στο σχολείο σπάνια γράφουν έκθεση!

Τα στοιχεία που παρουσιάζει ο ΟΟΣΑ κάθε τρία χρόνια δείχνουν ότι παγκοσμίως το 20% των μαθητών διαθέτει χαμηλές επιδόσεις σε αυτές τις κατηγορίες.  Η κατάσταση στην Ευρώπη έχει βελτιωθεί αν και οι χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να καταβάλλουν σοβαρότερη προσπάθεια.