Ενιαίο εθνικό πλαίσιο για την προσχολική αγωγή


Ζητά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών.

Τη σύσταση και θεσμοθέτηση Ενιαίου Εθνικού Συστήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ζήτησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ, ο οποίος προωθεί σε φορείς και οργανώσεις σχετικό ψήφισμα, το οποίο θα καταθέσει στο υπουργείο Παιδείας.

Έρευνες στη Βρετανία έδειξαν ότι η ποιοτική προσχολική αγωγή οδηγεί στην καλύτερη προσαρμογή των μαθητών στο δημοτικό, σε καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα και σε μη παραβατική συμπεριφορά.

Ο Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών προτείνει την ενιαία, πανεπιστημιακού επιπέδου, εκπαίδευση των παιδαγωγών προσχολικής αγωγής, ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα από το υπουργείο Παιδείας, που θα εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους της προσχολικής αγωγής και δυνατότητα επιλογής των γονέων του πλαισίου, που ικανοποιεί τις ανάγκες τους.

Σε ό,τι αφορά την ενιαία εκπαίδευση των παιδαγωγών, επισημάνθηκε ότι σήμερα υπάρχει διαφορετικό καθεστώς εκπαίδευσης στα ΤΕΙ και στα ΑΕΙ, καθώς τα τμήματα προσχολικής αγωγής στα πρώτα εκπαιδεύουν τους παιδαγωγούς για τις ηλικίες από 0-6 ετών, ενώ στα δεύτερα για τις ηλικίες από 4-6 ετών.

«Ο παιδαγωγός πρέπει να σπουδάσει συνολικά την προσχολική ηλικία για να παρακολουθεί το παιδί σε όλα τα στάδια ανάπτυξής του και να προσφέρει ποιοτική παροχή υπηρεσιών», είπαν. Πρόσθεσαν δε, ότι στις χώρες όπου η προσχολική αγωγή αντιμετωπίστηκε από ενιαίες δομές, τα παιδιά ανέπτυξαν σε σημαντικό βαθμό τις δεξιότητές τους, το γνωστικό τους επίπεδο, την κοινωνικοποίηση και τη συναισθηματική ωριμότητα.

Αναφέρθηκε και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της μεθόδου portfolio, δηλαδή ενός φακέλου με τις εργασίες των μαθητών, έτσι ώστε ο παιδαγωγός να παρακολουθεί καθημερινά και να αξιολογεί την πρόοδό του σε όλους τους τομείς (λογικό, κοινωνικό, προανάγνωση, προγραφή κ.α.).

http://www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

Advertisements