Θερινά Τμήματα Αγγλικής στο ELC


Everything is going great at school. All the kids who decided to have summer lessons are doing great and they like it too!

So far so good then.

Advertisements