Μαθησιακό προφίλ παιδιού με Διάσπαση προσοχής – 1


Πρωτογενή Συμπτώματα
Α. Ελλειμματική προσοχή/ αδυναμία συγκέντρωσης
Συχνά το παιδί:
• Δεν μπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε λεπτομέρειες, κάνει λάθη από απροσεξία στιε εργασίες του σχολείου
• Δεν μπορεί να οργανώσει τις εργασίες του
• Αδιαφορεί για τις οδηγίες που του δίνονται όσον αφορά τις σχολικές εργασίες, καθημερινές εργασίες και γενικά καθήκοντα που έχει αναλάβει (χωρίς όλα αυτά να οφείλονται σε αντιδραστική συμπεριφορά ή αδυναμία κατανόησης των οδηγιών)
• Δίνει την εντύπωση ότι δεν ακούει, όταν κάποιος του απευθύνει τον λόγο
• Ξεχνάει ή χάνει αντικείμενα που του είναι απαραίτητα για εργασίες-δραστηριότητες
• Δε δείχνει προθυμία να ασχοληθεί με εργασίες που απαιτούν έντονη διανοητική δραστηριότητα

Β. Υπερκινητικότητα
Συχνά το παιδί:
• Τρέχει και κινείται υπερβολικά σε χώρους όπου τέτοιου είδους συμπεριφορά κρίνεται ακατάλληλη (οι έφηβοι-ενήλικες περιορίζονται σε ψυχική εγρήγορση)
• Σηκώνεται από τη θέση ή το θρανίο του σε χώρους όπου δεν πρέπει να μετακινηθεί
• Παίζει νευρικά με τα χέρια του, στριφογυρίζει αμήχανα στη θέση του, κουνάει τα πόδια του
• Μιλάει υπερβολικά
• Δυσκολεύεται να πάρει μέρος σε δραστηριότητες ή να παίξει με ηρεμία
• Δεν θέλει να μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα μέρος

Γ. Παρορμητικότητα
Συχνά:
• Διακόπτει ή θέλει να επιβάλλει την παρουσία του π.χ. σε ομαδικά παιχνίδια
• Έχει δυσκολία να περιμένει τη σειρά του
• “Πετάγεται” δίνοντας απαντήσεις προτού ολοκληρωθεί η ερώτηση
• Κάνει πράγματα χωρίς να τα σκεφθεί
• Δυσκολεύεται να οργανώσει τη δουλειά του
(Ρούσσου, 1988; A.P.A., 1994; Μανιαδάκη, 2001)

Δευτερογενή Συμπτώματα
Υπάρχουν και δευτερογενή συμπτώματα, που δεν είναι τυπικά αλλά προκύπτουν από την επίδραση των πρωτογενών συμπτωμάτων, τα οποία είναι:
• Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου
• Δυσκολία στην ανάγνωση
• Αδυναμία αφομοίωσης καινούριων πληροφοριων και γνώσεων
• Δυσκολία στη σύναψη κοινωνικών και φιλικών σχέσεων
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό
• Επιθετικότητα και απειθαρχία
• Ανησυχία στον ύπνο
(Ρούσσου, 1988; A.P.A., 1994; Μανιαδάκη, 2001)

Advertisements